Chính sách bảo mật - BENEFlex

Language
HOTLINE
  (08) 3520 3450
menu


Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối: ngày 16 tháng 1 năm 2016

Tại BENEFlex, quyền riêng tư của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi muốn giải thích rõ cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn và làm thế nào bạn có thể bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Chính sách bảo mật của chúng tôi giải thích về:

 • Những thông tin chúng tôi thu thập và lý do tại sao chúng tôi thu thập những thông tin như vậy.
 • Làm thế nào chúng tôi sử dụng thông tin đó và khi nào chúng tôi tiết lộ.
 • Làm thế nào để truy cập và cập nhật thông tin của bạn.
 • Các bước chúng tôi thực hiện để bảo vệ các thông tin chúng tôi thu thập.
Chính sách bảo mật này áp dụng đối với các thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả trang web của chúng tôi, các ứng dụng, hoặc bất kỳ dịch vụ liên kết với Quy Định Bảo Mật (gọi chung là Dịch Vụ). Các vấn đề riêng tư của bạn có tầm quan trọng đối với chúng tôi, vì vậy hãy dành thời gian để làm quen với các chính sách của chúng tôi, và nếu bạn có bất cứ thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chính sách này được đưa vào và tùy thuộc vào Điều khoản sử dụng

Thông tin chúng tôi thu thập

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập các thông tin sau đây từ các khách hàng của chúng tôi và nhân viên của họ là những người đăng ký Dịch vụ của chúng tôi:

Đăng ký và hồ sơ Thông tin: Chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn tạo một tài khoản với dịch vụ của chúng tôi, trong đó có thể bao gồm tên, ngày sinh, giới tính, tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và mật khẩu. Nếu bạn là nhân viên của một trong những khách hàng của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể nhận được tên và địa chỉ email từ người sử dụng lao động của bạn. Các nhân viên khác cũng có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn khi nào họ mời các bạn thử dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin thanh toán: Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp mã số thuế khi nào bạn thanh toán cho các dịch vụ của chúng tôi hoặc khi nào bạn bổ sung thông tin thẻ thanh toán vào tài khoản của bạn. Thông tin thanh toán được thu thập và xử lý bởi các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và không phải bởi chúng tôi.

Thông tin liên lạc: Chúng tôi nhận được thông tin từ bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi hoặc chúng tôi giao tiếp với bạn, bao gồm cả thông qua email hay các mạng xã hội.

Thông tin chúng tôi thu thập từ việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

Thiết bị và sử dụng thông tin: Chúng tôi ghi lại một số thông tin và lưu trữ chúng trong các tập tin đăng nhập khi bạn tương tác với các dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm thiết bị và thông tin trình duyệt, giao thức Internet (IP) địa chỉ, các trang web hoặc các địa chỉ web mà bạn truy cập ngay trước hoặc ngay sau khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, các trang hoặc nội dung khác mà bạn xem và tương tác với dịch vụ của chúng tôi, thông tin bạn tìm kiếm, và ngày giờ mà bạn truy cập dịch vụ của chúng tôi.

Cookies và công nghệ khác: Chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ khác nhau để thu thập thông tin, bao gồm cả các tập tin cookie mà chúng tôi lưu vào điện thoại của bạn. Cookies là các tập tin dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của bạn hoặc trong bộ nhớ điện thoại. Chúng tôi sử dụng cookie cho các mục đích như: cải thiện dịch vụ của chúng tôi và trải nghiệm của bạn và cho phép bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi mà không cần nhập tên đăng nhập hoặc mật khẩu của bạn. Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của bạn, bằng cách thay đổi lựa chọn của mình, để ngăn chặn việc chấp nhận cookie, hoặc để nhắc bạn trước khi chấp nhận một cookie từ các trang web mà bạn truy cập. Nếu bạn không chấp nhận cookie, tuy nhiên, bạn có thể không có khả năng sử dụng tất cả các khía cạnh của dịch vụ của chúng tôi.

Làm thế nào Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin chúng tôi thu thập cho một mục đích khác nhau, bao gồm:

 • Cung cấp, vận hành, duy trì, cải thiện, cá nhân hóa và thúc đẩy dịch vụ của chúng tôi;
 • Phát triển sản phẩm, các dịch vụ tính năng, và chức năng mới;
 • Xử lý và hoàn tất giao dịch và gửi cho bạn các thông tin có liên quan, trong đó có xác nhận và hóa đơn;
 • Giao tiếp với bạn, bao gồm cả đáp lại ý kiến, câu hỏi của bạn, và yêu cầu; cung cấp dịch vụ khách hàng và hỗ trợ; cung cấp cho bạn thông tin về dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả các thông báo kỹ thuật, cập nhật, cảnh báo bảo mật, các thông điệp hành chính, hoặc tin nhắn quảng cáo hay tiếp thị; và cung cấp các tin tức hoặc thông tin khác về chúng ta;
 • Giám sát và phân tích xu hướng, việc sử dụng, và các hoạt động liên quan đến dịch vụ của chúng tôi; và
 • Điều tra và ngăn chặn các giao dịch gian lận, truy cập trái phép vào dịch vụ của chúng tôi, và các hoạt động bất hợp pháp khác;

Chúng tôi cũng có thể sử dụng các thông tin chúng tôi thu thập cho mục đích khác mà chúng tôi thông báo cho bạn.

Chia sẻ thông tin và tiết lộ tin tức

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn theo những cách sau:

Sự đồng ý của bạn: Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty, tổ chức, cá nhân bên ngoài của công ty chúng tôi khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn cho phép làm như vậy.

Nhà cung cấp dịch vụ: Dịch vụ của chúng tôi bao gồm các tính năng hoặc liên kết đến các trang web và các dịch vụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ của chương trình này. Bất kỳ thông tin bạn cung cấp trên các trang web hoặc dịch vụ được cung cấp trực tiếp cho các nhà khai thác dịch vụ như vậy và tùy thuộc vào các chính sách của những người điều hành, nếu có, chi phối quyền riêng tư và bảo mật, ngay cả khi truy cập thông qua dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thông lệ quyền riêng tư và bảo mật và chính sách của các trang web hoặc dịch vụ mà liên kết hoặc truy cập được cung cấp thông qua dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích các bạn tìm hiểu về quyền riêng tư bên thứ ba và các chính sách bảo mật trước khi cung cấp cho họ thông tin.

Đối tác và các bên khác: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các Đối tác của chúng tôi và các bên thứ ba khác, những người thực hiện dịch vụ chẳng hạn như hoàn thành, công nghệ, phân tích, và các dịch vụ tiếp thị thay mặt chúng tôi. Những đối tác chẳng hạn như các nhà cung cấp các phân tích có thể thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian qua các dịch vụ trực tuyến khác nhau khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Tuân thủ luật pháp và thực thi pháp luật yêu cầu:

Bảo vệ quyền lợi của chúng tôi:
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn (bao gồm cả thông tin cá nhân của bạn) cho một bên thứ ba nếu

 • (a) Chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để tuân thủ bất kỳ luật, quy định, quy trình hợp pháp hoặc yêu cầu của chính phủ,
 • (b) Để thực thi các thỏa thuận, các chính sách và các điều khoản sử dụng của chúng tôi.
 • (c) Để bảo vệ bảo mật hoặc tính toàn vẹn của sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
 • (d) Để bảo vệ tài sản, quyền, và an toàn của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi hoặc của cộng đồng từ các tác hại hay hoạt động bất hợp pháp
 • (e) Để đối phó với trường hợp khẩn cấp mà chúng tôi tin vào tinh thần thiện chí đòi hỏi chúng ta phải tiết lộ thông tin để hỗ trợ trong việc ngăn chặn chết hay thương tật thân thể nghiêm trọng của bất kỳ người nào
 • (f) Để điều tra và bảo vệ bản thân chống lại bất kỳ khiếu nại hay cáo buộc của bên thứ ba.

Chuyển nhượng doanh nghiệp: Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển nhượng thông tin của bạn (bao gồm cả thông tin cá nhân của bạn) có liên quan, hoặc trong quá trình đàm phán, bất kỳ việc sát nhập, bán tài sản công ty, tài trợ, hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp của chúng tôi cho công ty khác. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về sự thay đổi quyền sở hữu hoặc chuyển nhượng tài sản bằng cách gửi thông báo trực tiếp hoặc đăng tải thông báo lên trang web dịch vụ của chúng tôi.

Tổng hợp số liệu: Bạn có thể từ chối chia sẻ thông tin cá nhân nhất định với chúng tôi, trong trường hợp đó, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một số tính năng và chức năng của các dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể cập nhật hoặc sửa thông tin cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với người quản lý thông tin của công ty bạn.

Những lựa chọn Bạn có với thông tin của bạn

Bạn có thể từ chối chia sẻ thông tin cá nhân nhất định với chúng tôi, trong trường hợp đó, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một số tính năng và chức năng của các dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể cập nhật hoặc sửa thông tin cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với người quản lý thông tin của công ty bạn.

Bạn có thể chọn không tham gia nhận các thông tin khuyến mại từ chúng tôi bằng cách sử dụng các liên kết hủy bỏ đăng ký trong mỗi email. Ngay cả sau khi bạn chọn không tham gia từ khi nhận được tin nhắn quảng cáo từ chúng tôi, bạn sẽ tiếp tục nhận được thông điệp hành chính và bảo mật của chúng tôi liên quan đến các Dịch vụ.

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi có các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên xin lưu ý rằng bất chấp những nỗ lực của chúng tôi, không có biện pháp an ninh hoàn hảo hay bất khả xâm phạm và không có phương pháp truyền dữ liệu có thể được đảm bảo chống lại bất kỳ hành vi ăn cắp thông tin hoặc hành vi sử dụng sai lệch khác.

Thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật theo từng thời điểm. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách sửa đổi ngày "Cập nhật lần cuối" ở phía trên cùng của chính sách bảo mật, và trong một số trường hợp, nếu thấy phù hợp, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông báo bổ sung (như thêm một tuyên bố vào trang nhà hoặc gửi cho bạn một email thông báo). Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi các chính sách sửa đổi đã có hiệu lực cho thấy rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các phiên bản hiện tại của chính sách này.

Thông tin liên lạc

Vui lòng liên hệ với chúng tôi với bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến về chính sách bảo mật này, thông tin cá nhân của bạn, tập quán sử dụng công bố thông tin của chúng tôi, hoặc lựa chọn chấp thuận bằng email tại địa chỉ beneflex@iconic-intl.com hoặc truy cập vào "LIÊN HỆ" của chúng tôi.