BENEFlex - Thông tin giảm giá và ưu đãi của A Tim Hair Salon A Tim Hair Salon

Language
HOTLINE
  (08) 3520 3450
menu

Mô tả biểu tượng

Các thành viên trong gia đình (vợ chồng, con cái, cha mẹ, cha mẹ chồng và vợ) đều có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi bằng cách đem thẻ hội viên và chứng minh photo của chủ thẻ là được.

Thông tin khuyến mãi

Mặt hàng Thông tin chi tiết
Cắt tóc nam: 200.000VND
Cắt tóc nữ: 220.000VND
Uốn: 800.000 - 1.300.000VND
Duỗi: 800.000 - 1.300.000VND
Hấp dầu phục hồi: 800.000 - 1.000.000VND

Tính năng nổi bật

1
2
3

Vị trí

A Tim Hair Salon

A Tim Hair Salon

Địa chỉ: 66 Lê Thị Riêng, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0909633651
Giờ phục vụ: 09:30 - 08:30
Ngày nghỉ: Ngày lễ
Hỗ trợ thẻ: Thanh toán bằng tiền mặt
Website:
Facebook: